Home

Om Tord


Konstnären Tord Lager (1942-2015), född i Göteborg, var verksam 1963-2014. Han ställde ut på gallerier, konsthallar och konstmässor i flera europeiska länder och gjorde många offentliga utsmyckningar.


Hans produktion började med realism på 60- och 70-talen för att på 80-talet övergå i koloristiska Göteborgsmotiv och alltmer fria och luftiga landskap där han ville skildra ljus och rymd.


Efter en resa till Italien 1988 blev han starkt inspirerad av klassicismen och började blanda upp landskapen med antika figurer och abstrakta former, på vägen mot ett måleri som tillslut kom helt inifrån honom själv.

”Jag ser en bild inom mig i stora drag och börjar måla intensivt, färger, former, ansikten och figurer. Bilderna blir till ett slags speglar av mänskliga tillstånd, individualitet, relationer, tidlöshet… Jag vill förmedla något som inspirerar, något som berör och det är det som driver mig att gå till ateljén varje dag. För mig är det ett stort äventyr… Att sedan varje betraktare gör sin egen tolkning av bilden jag målat gör ju bara det hela mer intressant.”


Tord Lager, april 2012

”Man skulle kunna säga att det är inget annat än konst med stort K... Med klassiska drag ristar och skrapar han fram sina människor vilket visar vilken skicklig tecknare han också är.”


Örebrokuriren, 1995

”Här och nu möts 20-åringens förhoppningar som målare och 50-åringens utbildning, erfarenhet, kompetens och skicklighet i en alldeles egen ton och i ett bildspråk som bara är Tords.”


Lennart Högman, 1995