CV

Studier


Slöjdföreningens skola, Göteborg 1960-1962

Valands konstskola, Göteborg 1966-1971Representerad (urval)


Göteborgs konstmuseum, Borås konstmuseum, Norrköpings konstmuseum samt Statens konstråd


Stockholm, Göteborg, Umeå, Uddevalla, Kristianstad och Kungsbacka stads samlingar Västernorrland, Gävleborg, Värmland, Halland och Bohusläns landsting